پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
همواره در برابر آنانکه به ما اعتماد کرده اند خود را مسوول میدانیم !
 
    مشتری مداری و توجه به حقوق مصرف کنندگان، در گروه مهندسی باران یک شعار نیست.
 آنچه مفهوم پروژه های منحصر بفرد باران را متمایز از سایرین کرده است، نوع نگاه ما به اهمیت تعیین کننده اعتماد و رضایت مشتریان در مراحل مختلف تولید، فروش و خدمات پس از فروش است. نه تنها مدیریت بهره برداری و ارائه خدمات کم نظیر هتلی، مزیت ویژه و مورد توجه مشتریان ماست، بلکه به خاطر موفقیتی که در ایفای بموقع تعهدات داشته ایم همواره برخود می بالیم.
    این احساس مسئولیت نسبت به خریداران، باعث گردیده پروژه باران ۱ در زمان مقرر و ظرف مدتی کمتر از ۲۵ ماه به بهره برداری برسد و این در حالی است که ضمن اخذ گواهی های استاندارد فنی و پایان کار ساختمانی از مراجع ذی ربط، همزمان با واگذاری واحدها، اسناد مالکیت به نام خریداران تنظیم و تسلیم گردید. این دستاورد در غالب پروژه های انبوه سازی و بلندمرتبه، اگر نگوییم بی سابقه، کم سابقه است.
    از دیگر سو ارزش افزوده قابل اعتنای واحدهای واگذارشده ، خود بیانگر مطلوبیتی است که به واسطه ی نحوه مدیریت بهره برداری و خدمات پس از فروش و تعریف پروژه های قدرتمند آتی ، در ذهن مخاطبان و ذی نفعان شکل گرفته است.
به گواه خریداران و نیز فعالان بخش مسکن در شهر مشهد و با مقایسه قیمت ها، در دوره زمانی هجده ماهه منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، بهای واحدهای واگذارشده بطور میانگین رشد ۹۰ درصدی را تجربه کرده است.
     این گروه همچنین تعهد می نماید تا با استفاده از سیستم فروش وابسته به خود و با نظارت بر نقل و انتقالات آتی، یکپارچگی جو عمومی سکونت در برج های ساخته شده توسط خود را حفظ نماید.