پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

• گروه مهندسی باران با تکیه بر اهمیت ویژه منابع انسانی در پیشبرد اهداف و ارتقاء کیفیت خدمات سازمانی خود، همواره در پی جذب نیروی انسانی مجرب و همکاری با نخبگان علمی و فنی در رشته های گوناگون است.


• علاقمندان می توانند با تکمیل فرم درخواست همکاری و دریافت کد رهگیری جهت مراجعات بعدی، مشخصات خود را در بانک اطلاعاتی منابع
 انسانی گروه ثبت نمایند.


• پس از بررسی این اطلاعات، در صورت انطباق شرایط متقاضی با ردیف های شغلی مرتبط ، جهت طی مراحل بعدی گزینش تماس حاصل

 خواهد شد.


 

 

 

رهگیری فرم استخدام


در صورتی که قبلا « فرم درخواست همکاری » را تکمیل نموده اید،
با وارد کردن کد رهگیری از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شوید.